Adwokat Joanna Garczyńska<br /> Kancelaria Adwokacka - Chorzów<br />Pomoc prawna dla osób fizycznych <br />i przedsiębiorców.

Adwokat Joanna Garczyńska
Kancelaria Adwokacka - Chorzów
Pomoc prawna dla osób fizycznych
i przedsiębiorców.

W ramach prowadzonej przeze mnie Kancelarii Adwokackiej świadczę pomoc prawną związaną z prowadzeniem sądowych postępowań w sprawach:
- cywilnych, a w szczególności: o zapłatę (dotyczących wymagalnych należności, odszkodowań, zadośćuczynienia), związanych ze zniesieniem współwłasności, ustanowieniem służebności gruntowych i służebności przesyłu, spraw o zasiedzenie, eksmisję, spraw spadkowych (w tym o stwierdzenie nabycia spadku, dział spadku, spraw o zachowek, o uchylenie się od skutków prawnych niezłożenia w terminie oświadczenia o odrzuceniu spadku),
- rodzinnych, a w szczególności: o rozwód, separację, alimenty (ich podwyższenie oraz uchylenie obowiązku alimentacyjnego), podział majątku po ustaniu wspólności małżeńskiej, władzę rodzicielską, uregulowanie kontaktów,
- pracowniczych, w tym spraw o przywrócenie do pracy, odszkodowania za niezgodne z prawem rozwiązanie umowy o pracę, ustalenie stosunku pracy, o zapłatę należności z tytułu odpraw związanych z ustaniem stosunku pracy, należności za pracę w godzinach nadliczbowych, należności z tytułu ekwiwalentu za niewykorzystany urlop wypoczynkowy, w sprawach o sprostowanie świadectwa pracy,
- upadłościowych, w tym zgłaszanie wierzytelności w tym postępowaniu,
- karnych, w tym również w postępowaniu wykonawczym,
- ujawnienia lub wykreślenia danych w Krajowym Rejestrze Sądowym, dotyczących w szczególności spółek prawa handlowego,
- ujawnienia lub wykreślenia danych w księgach wieczystych.

Zajmuję się również:
- prowadzeniem postępowań egzekucyjnych oraz przedsądową windykacją należności,
- sporządzaniem opinii i informacji prawnych z zakresu prawa cywilnego, prawa gospodarczego, prawa pracy, prawa handlowego, prawa zamówień publicznych oraz dotyczących samorządu terytorialnego,
- udzielaniem porad prawnych w zakresie przepisów prawa wskazanych powyżej,
- zakładaniem i obsługą spółek cywilnych i spółek prawa handlowego,
- przygotowywaniem i opiniowaniem projektów umów, redagowaniem wszelkiego rodzaju pism oraz wewnętrznych aktów związanych
z funkcjonowaniem przedsiębiorstwa, w tym uchwał organów, regulaminów, zarządzeń, umów o pracę.

Świadczę pomoc prawną dla osób fizycznych i prawnych na terenie miast: Chorzów, Świętochłowice, Katowice, Bytom, Piekary Śląskie, Siemianowice Śląskie i w pozostałych miastach Górnego Śląska.

Ze swojej strony zapewniam staranność i rzetelność w realizacji powierzonych zadań. Serdecznie zapraszam do współpracy.