Zmiany prawne

Dynamicznie zmieniająca się rzeczywistość społeczna niesie za sobą szereg zmian prawnych. Polska ma od wielu lat najbardziej zmienne prawo ze wszystkich państw Unii Europejskiej, w latach 2012 – 2014 produkowała średnio w roku prawie 56-krotnie więcej przepisów niż Szwecja, 11-krotnie więcej niż Litwa i 2-krotnie więcej niż Węgry (szacunki dotyczą zarówno liczby jak i objętości tworzonych aktów prawnych – na podstawie tych dwóch czynników obliczony został specjalny wskaźnik zmienności prawa w krajach UE).

Oznacza to, że w żadnym innym kraju unijnym rzeczywistość prawna dla obywateli, konsumentów i przedsiębiorców nie jest tak chwiejna i nieprzewidywalna jak w Polsce. Przedsiębiorca czy obywatel, który chciałby czytać wszystkie nowo przyjęte akty prawne, musiałby w ostatnich latach poświęcić na to ponad 3,5 godziny każdego dnia roboczego. Naszym celem jest więc przybliżenie naszym potencjalnym Klientom zapisów zachodzących zmian prawnych, jak i planowanych zmian w ustawodawstwie. Temu właśnie ma służyć ten dział naszej strony internetowej. Zachęcamy do lektury zamieszczonych poniżej publikacji: