Adwokat od spraw władzy rodzicielskiej

8 stycznia 2024 Prawo na co dzień

Poradnik: Władza rodzicielska – Kiedy i jak działać?

Co to jest władza rodzicielska?

Władza rodzicielska to zestaw praw i obowiązków, które rodzice mają wobec swoich dzieci. Obejmuje to opiekę, wychowanie oraz zarządzanie majątkiem dziecka. W sytuacji, gdy rodzice żyją razem, obowiązki te są realizowane wspólnie. Jednak w przypadku rozstania, rozwodu lub innych okoliczności, sytuacja może się skomplikować​​​​.

Kiedy sąd może ograniczyć lub pozbawić władzy rodzicielskiej?

Sąd może podjąć decyzję o ograniczeniu lub pozbawieniu władzy rodzicielskiej, gdy zachodzi jedna z następujących sytuacji: nadużywanie władzy rodzicielskiej, zaniedbywanie obowiązków, lub inne okoliczności stwarzające zagrożenie dla dobra dziecka. Przykłady to nadużycie alkoholu, przemoc w rodzinie, czy zaniedbania w opiece nad dzieckiem​​​​.

Jak złożyć wniosek o ograniczenie lub pozbawienie władzy rodzicielskiej?

Wniosek o pozbawienie władzy rodzicielskiej powinien zawierać informacje o wcześniejszym ograniczeniu władzy (jeśli miało miejsce), oraz szczegółowe uzasadnienie z wykazaniem przesłanek pozbawienia władzy. Jest to złożony proces, dlatego zaleca się konsultację z adwokatem specjalizującym się w prawie rodzinnym​​. Bardzo często takie postępowanie poprzedzone jest postępowaniem o ograniczenie władzy rodzicielskiej. Tutaj również należy złożyć wniosek do sądu rodzinnego i szczegółowo wskazać, dlaczego zasadne jest ograniczenie władzy rodzicielskiej drugiemu rodzicowi.

Jak sąd ocenia sprawy dotyczące władzy rodzicielskiej?

W trakcie postępowania sądowego, sąd ocenia sytuację rodzinną, przeprowadzając wywiady kuratorskie, analizując opinie biegłych psychologów i psychiatrów oraz przesłuchując rodziców i świadków. Sąd stara się ustalić, czy rodzice działają dla dobra dziecka, czy prawidłowo wykonują władzę rodzicielską. Sąd bada, jak ewentualnie można pomóc rodzicom, jak kontrolować wykonywanie władzy rodzicielskiej, jeśli rodzice nie wykonują jej w prawidłowy sposób.​​.

Co się dzieje z władzą rodzicielską po rozwodzie?

Po rozwodzie sąd rozstrzyga o sposobie wykonywania władzy rodzicielskiej. W idealnej sytuacji rodzice przedstawiają sądowi wspólny plan dotyczący opieki nad dzieckiem. Jeśli nie ma takiego porozumienia, sąd sam podejmuje decyzję, zawsze kierując się dobrem dziecka​​.

Jak ustalane są kontakty z dzieckiem po pozbawieniu władzy rodzicielskiej?

Nawet jeśli jeden z rodziców zostanie pozbawiony władzy rodzicielskiej, nadal może mieć prawo do kontaktów z dzieckiem. Sąd ustala te kwestie, biorąc pod uwagę dobro dziecka. W sytuacji, gdy kontakty mogłyby szkodzić dziecku, sąd może je ograniczyć lub zakazać​​.

Gdzie szukać pomocy w sprawach dotyczących władzy rodzicielskiej?

W takich sprawach kluczowa jest pomoc doświadczonego adwokata specjalizującego się w prawie rodzinnym. Adwokat pomoże przygotować i przedstawić wniosek sądowy, doradzi w kwestiach prawnych oraz będzie reprezentował klienta w sądzie​​​​.