Zachowek termin

4 lutego 2019 Prawo na co dzień

Ustawodawca w kodeksie cywilnym w sposób wyraźny wskazał, że roszczenie o zachowek przedawnia się z upływem 5 lat od chwili ogłoszenia testamentu. Po 5 latach od otwarcia spadku przedawnia się roszczenie przeciwko osobie obowiązanej do uzupełnienia zachowku z tytułu otrzymanych od spadkodawcy zapisu windykacyjnego lub darowizny. Po upływie tych terminów roszczenia nabierają charakteru zobowiązań naturalnych – tj. takich, które są pozbawione możliwości przymusowego dochodzenia należnych świadczeń.

Zachowek po bracie

Czy na podstawie przepisów kodeksu cywilnego, w razie śmierci brata przysługuje roszczenie o zachowek? Odpowiedź brzmi: “nie”. Osobami uprawnionymi do zachowku są zstępni spadkodawcy (dzieci/wnuki spadkodawcy), małżonek (bratowa), rodzice spadkodawcy, jeżeli zostaliby powołani do dziedziczenia z ustawy. Do kręgu osób uprawnionych, ustawodawca nie zaliczył jedna rozeństwa. Z tego względu roszczenie o zachowek rodzeństwu zmarłego nie będzie przysługiwać. Nie wyłącza to jednak możliwości powołania rodzeństwa do spadku w testamencie, czy nawet dziedziczenia ustawowego (w razie wystąpienia przesłanek określonych w kodeksie cywilnym).