Zachowek przedawnienie po 10 latach

11 marca 2019 Prawo na co dzień

Okres przedawnienia w sprawach związanych z zachowkiem wynosi nie 10, a 5 lat (termin ten, w zależności od roszczenia liczy się od dnia ogłoszenia testamentu, lub otwarcia spadku). Termin ten został wydłużony na mocy nowelizacji kodeksu cywilnego z 2011 r. – przed tą datą okres przedawnienia wynosił 3 lata. Zmiana ta została więc dokonana na korzyść uprawnionych do zachowku – a to zstępnych, małżonka lub rodziców spadkodawcy, jeżeli byliby powołani do spadku z ustawy. Warto też zauważyć, że termin 10 lat w sprawach związanych z zachowkiem dotyczy darowizn – i tylko z nimi w tym kontekście termin ten należy wiązać.

Zachowek przepisy

Zachowek to instytucja prawa spadkowego – tym samym został uregulowany w tytule czwartym księgi czwartej kodeksu cywilnego, zatytułowanej “Spadki” – a dokładnie w art. 991 – 1011. W niniejszym tytule został określony krąg uprawnionych do zachowku, sposób ustalenia udziału spadkowego, wpływ darowizn, kosztów wychowania, zagadnienia dotyczące odpowiedzialności, a także kwestie dotyczące uzupełnienia zachowku, przedawnienia roszczenia o zachowek, czy wydziedziczenia i przebaczenia.

Zachowek ile czasu

W polskim prawie z powodzeniem funkcjonuje instytucja przedawnienia, zgodnie z którą po upływie oznaczonego przez ustawodawcę czasu (terminy przedawnienia nie mogą być skracane ani przedłużane przez czynność prawną) zobowiązanie przekształca się w zobowiązanie naturalne, czyli takie które istnieje, ale nie można go skutecznie egzekwować. W prawie spadkowym termin przedawnienia w stosunku do roszczeń o zachowek wynosi 5 lat od chwili ogłoszenia testamentu. Należy pamiętać o tym terminie, ponieważ po jego upływie osoba obowiązana może podnieść zarzut przedawnienia i skutecznie uchylić się od ciążącego na niej obowiązku.