Zachowek po rodzicach do ilu lat

4 lutego 2019 Prawo na co dzień

Dzieci, które należy zaliczyć do kategorii zstępnych, jeżeli dziedziczyłyby po rodzicach na podstawie ustawy, przysługuje roszczenie o zachowek. Roszczenie to jednak, na podstawie przepisów kodeksu cywilnego, podobnie jak wiele innych roszczeń, podlega przedawnieniu – po upływie określonego czasu zobowiązanie drugiej osoby nadal istnieje, jednak zobowiązany może skutecznie się od jego spełnienia uchylić, poprzez podniesienie zarzutu przedawnienia. Roszczenie uprawnionego z tytułu zachowku przedawnia się z upływem lat pięciu od ogłoszenia testamentu – po upływie tego czasu przekształca się w zobowiązanie naturalne.

Co to jest zachowek i komu się należy

Zachowek to instytucja prawa spadkowego, której podstawowym celem jest ochrona interesów majątkowych najbliższej rodziny spadkodawcy, której członkowie, jeżeli są uprawnieni, otrzymują część wartości majątku spadkowego, pomimo tego, że nie zostali powołani do dziedziczenia. Zgodnie z kodeksem cywilnym, uprawnionymi do zachowku są zstępni, małżonek oraz rodzice spadkodawcy, którzy byliby powołani do spadku z ustawy. Tym samym, należy odnieść się do przepisów dotyczących dziedziczenia ustawowego – jeżeli więc spadkodawca zostawił po sobie dzieci i małżonka, jego rodzice nie dziedziczyliby z ustawy, i tym samym nie byliby uprawnionymi do zachowku.

Prawo spadkowe zachowek

Na świecie istnieją różne systemy prawne, a każde państwo posiada odrębne regulacje prawne. To samo dotyczy prawa spadkowego – w zakresie ochrony rodziny na wypadek śmierci bliskiej osoby i powołania przez nią do dziedziczenia obcych osób, możemy wyróżnić dwa systemy – system zachowku i system rezerwy. System zachowku, który został przyjęty do polskiego porządku prawnego polega na tym, że spadkodawca ma pełną swobodę testowania – może swobodnie rozporządzać swoim majątkiem na wypadek śmierci. Jednak osobom najbliższym – tj. małżonkowi, zstępnym, rodzicom spadkodawcy, jeżeli byliby powołani do dziedziczenia na podstawie ustawy przysługuje roszczenie do spadkobierców o świadczenie pieniężne w wysokości określonej przepisami kodeksu cywilnego. System rezerwy polega natomiast na tym, że spadkodawca może swobodnie rozporządzać jedynie częścią swojego majątku – pozostała jego część na podstawie przepisów prawa przypada osobom z jego rodziny.