Wniosek o kontakty z dzieckiem

31 października 2018 Prawo na co dzień

Przedmiotem wniosku może być uregulowanie kontaktów z dzieckiem lub zmiana orzeczenia już je regulującego. W związku z dorastaniem dziecka, zmianami życiowymi, konieczność wystąpienia z takim wnioskiem o zmianę również może nastąpić. Bardzo ważna jest precyzja w formułowaniu wniosków dotyczących sposobu uregulowania takich kontaktów. Im więcej danych, tym lepiej. Warto zwrócić uwagę na oznaczenie tygodni, miesięcy czy lat (np. parzyste/nieparzyste), godzin w których mają odbywać się kontakty, a nawet oznaczenia, który z rodziców odpowiada za odebranie lub przyprowadzenie dziecka na spotkanie. Szczegółowy opis sposobu wykonywania kontaktów może zapobiec próbom utrudniania przez rodziców kontaktów z dzieckiem. Dodatkowo we wniosku warto zawrzeć wniosek o zabezpieczenie, a także wniosek o zagrożenie drugiemu rodzicowi przez sąd nakazaniem zapłaty za niewykonywanie obowiązków, które zostaną na niego nałożone orzeczeniem o kontaktach.

Wniosek o kontakty z dzieckiem – wzór

Wniosek musi spełniać wszelkie wymogi formalne określone w kodeksie postępowania cywilnego, a także zostać należycie opłacony (zgodnie z przepisami ustawy z dnia 28 lipca 2005 r. o kosztach sądowych w sprawach cywilnych) i wniesiony do właściwego sądu – tj. sądu rejonowego właściwego dla miejsca zamieszkania/pobytu dziecka, wydziału rodzinnego i nieletnich.

WNIOSEK o ustalenie kontaktów z dzieckiem

Działając w imieniu własnym wnoszę o orzeczenie o sposobie odbywania kontaktów z dzieckiem w taki sposób, że tutaj należy wskazać tygodnie, dni, godziny spotkań.

Uzasadnienie

Tutaj należy dokładnie opisać swoje żądanie – wskazać sposób wykonywania kontaktów, opisać sytuację, która zadecydowała o złożeniu takiego wniosku, opisać relacje z dzieckiem, wskazać jego imię, wiek etc.

Podpis