Tomasz Lis – winny czy niewinny?

31 maja 2024 Prawo na co dzień

Umorzenie postępowania karnego w sprawie dotyczącej Tomasza Lisa

Prokuratura poinformowała, że częściowo umorzyła postępowanie karne w sprawie zawiadomienia dotyczącego czynów, których rzekomo miał dopuścić się Tomasz Lis. Przyczyną umorzenia było przedawnienie.

Procedura umorzenia postępowania karnego

Procedura umorzenia postępowania karnego jest ściśle określona w przepisach prawa. Może być zainicjowana przez prokuratora, a w niektórych przypadkach przez sąd. Zawiadomienie o umorzeniu jest doręczane stronom postępowania, które mogą złożyć zażalenie na postanowienie co do umorzenia.

Przyczyn umorzenia postępowania jest kilka

Najczęściej to prokurator, po przeanalizowaniu zgromadzonych dowodów, podejmuje decyzję o umorzeniu postępowania. Przyczyny umorzenia są wskazane w przepisach.

Skutki umorzenia postępowania karnego

Umorzenie postępowania karnego ma konkretne skutki prawne i osobiste dla podejrzanego. Przede wszystkim oznacza koniec postępowania i brak wyroku skazującego. Z formalnego punktu widzenia, umorzenie nie oznacza uniewinnienia, ale brak dalszych działań ze strony organów ścigania. Podstawowym skutkiem umorzenia jest brak wyroku skazującego. Oznacza to, że osoba, której postępowanie zostało umorzone, nie ponosi kary i nie jest uznawana za winną czynu.

Sprawa Tomasza Lisa

W Polsce obowiązuje zasada domniemania niewinności – nie można mówić, że ktoś jest winny, dopóki nie ma prawomocnego orzeczenia o winie. Prawomocnego, czyli niemożliwego do zaskarżenia zwykłymi środkami zaskarżenia. Decyzja o umorzeniu postępowania karnego z powodu przedawniania oznacza, że za późno było na analizowanie, czy dana osoba, w tym przypadku zachowała się w sposób, który można ocenić negatywnie karnie.

Możliwość wznowienia postępowania

W niektórych przypadkach, możliwe jest wznowienie umorzonego postępowania lub umorzenie postępowania w oparciu o inne powody. Jeśli zastanawiasz się, czy Twoja sprawa kwalifikuje się do którejś z tych sytuacji, skontaktuj się z nami. Razem przeanalizujemy Twoją sprawę i ustalimy, jakie jest najlepsze rozwiązanie.