Specjalista od Działów Spadku – Prawo i Sprawiedliwość

6 stycznia 2024 Prawo na co dzień

Dziedziczenie majątku po zmarłych jest procesem skomplikowanym i wymagającym, który może wywołać wiele emocji i konfliktów. Specjalista od działów spadku to adwokat, który pomoże Ci przejść przez ten proces z poszanowaniem Twoich praw i w trosce o zachowanie sprawiedliwości. Oto co musisz wiedzieć o działach spadku:

Czym jest dział spadku? Dział spadku to proces prawny, którego celem jest podział majątku spadkowego między spadkobierców. Może być przeprowadzony sądownie lub polubownie, w przypadku gdy wszyscy spadkobiercy są zgodni co do podziału majątku.

Jak przebiega dział spadku w sądzie? Jeśli spadkobiercy nie mogą dojść do porozumienia, sprawa o dział spadku trafia do sądu. Sąd dokonuje podziału majątku, biorąc pod uwagę zapisy testamentu (o ile taki istnieje), udziały spadkowe oraz ewentualne wnioski spadkobierców.

Jakie dokumenty są potrzebne do działu spadku? Potrzebne dokumenty to między innymi akt zgonu spadkodawcy, dokumenty potwierdzające prawa do poszczególnych składników majątku spadkowego, a także dokumenty potwierdzające pokrewieństwo lub inne powiązania z spadkodawcą.

Co to jest zachowek? Zachowek to prawo do części spadku, które przysługuje najbliższym krewnym spadkodawcy, którzy zostali pominięci w testamencie lub otrzymali w spadku mniej niż wynosiłaby ich ustawowa część.

Komu przysługuje zachowek? Zachowek przysługuje zstępnym spadkodawcy (dzieciom, wnukom), jego małżonkowi oraz rodzicom, jeżeli są oni pominięci w testamencie lub otrzymali mniej niż połowę tego, co by im przysługiwało, gdyby dziedziczyli ustawowo.

Jaki jest koszt działu spadku? Opłata sądowa za wniosek o dział spadku wynosi 1000 zł. Do tego mogą dołączyć koszty związane z wynagrodzeniem biegłych, którzy oceniają wartość majątku. Opłata sądowa może być niższa, jeśli strony są zgodne co do sposobu podziału spadku.

Czy potrzebuję adwokata do działu spadku? Chociaż nie jest to wymagane, pomoc adwokata może być nieoceniona, szczególnie w sytuacji, gdy sprawa jest skomplikowana, występują spory między spadkobiercami, a także w przypadku konieczności reprezentowania interesów w sądzie.