Rozwód z winy a podział majątku

10 czerwca 2024 Prawo na co dzień
  1. Wina w rozwodzie a podział majątku

Orzeczenie rozwodu z winy jednego z małżonków a podział majątku to dwie odrębne kwestie prawne. W Polsce orzeczenie winy w rozwodzie formalnie nie wpływa bezpośrednio na sposób podziału majątku wspólnego. Jednak w praktyce, sytuacja może być bardziej skomplikowana. Oto jak te kwestie się rozkładają:

Orzekanie o winie jednego z małżonków w rozpadzie pożycia małżeńskiego może mieć wpływ na różne aspekty rozwodu, takie jak alimenty na rzecz małżonka czy opiekę nad dziećmi, ale formalnie nie wpływa bezpośrednio na podział majątku wspólnego.

  1. Podział majątku wspólnego – zasady ogólne

Majątek wspólny małżonków, zgromadzony w trakcie trwania małżeństwa, dzieli się zazwyczaj na dwie równe części.

Każdy z małżonków ma prawo do połowy wartości majątku wspólnego, chyba że istnieją powody do nierównego podziału.

  1. Nierówny podział majątku:

Sąd może zdecydować o nierównym podziale majątku, jeśli jedna ze stron udowodni, że jej wkład w zgromadzenie majątku wspólnego był znacząco większy, a współmałżonek swoim nagannym zachowaniem szkodził majątkowi rodziny.

W praktyce może to obejmować sytuacje, w których jedno z małżonków przyczyniło się do powiększenia majątku wspólnego w znacznie większym stopniu niż drugie, np. poprzez znaczące inwestycje lub zarządzanie finansami rodziny, rażące , naganne zachowania małżonka winnego w małżeństwie (nałogi, rozrzutność, brak chęci do pracy).

  1. Podział majątku wspólnego może być dokonany:

W drodze porozumienia: Małżonkowie mogą samodzielnie uzgodnić podział majątku i przedstawić go sądowi do zatwierdzenia.

Przez sąd: Jeśli małżonkowie nie są w stanie dojść do porozumienia, sąd dokonuje podziału majątku.

W razie pytań zapraszam do kontaktu pod nr tel. 512 354 038 lub mailowo: biuro@adwokatchorzow.pl