Rozwód z winy a kontakty z dzieckiem

10 czerwca 2024 Prawo na co dzień

Orzeczenie o winie jednego z małżonków w rozwodzie może mieć wpływ na różne aspekty związane z opieką nad dziećmi, w tym na ustalanie kontaktów z dziećmi. Oto jak ta kwestia jest regulowana w Polsce:

  1. Orzeczenie winy a opieka nad dziećmi:

Orzeczenie o winie jednego z małżonków nie wpływa bezpośrednio na decyzje dotyczące opieki nad dziećmi i kontaktów z nimi. Sąd przy ustalaniu tych kwestii kieruje się przede wszystkim dobrem dziecka.

  1. Ustalenie władzy rodzicielskiej:

Sąd decyduje, komu powierzyć wykonywanie władzy rodzicielskiej, może to być jeden z rodziców lub oboje rodzice wspólnie. Decyzja sądu zależy od wielu czynników, w tym od zdolności rodzica do zapewnienia odpowiednich warunków do podejmowania decyzji zgodnych z dobrem dziecka.

  1. Kontakty z dziećmi:

Niezależnie od tego, kto zostanie uznany za winnego rozkładu pożycia małżeńskiego, oboje rodzice mają prawo do utrzymywania kontaktów z dziećmi. Sąd może ustalić harmonogram wizyt i kontaktów, który będzie zgodny z dobrem dziecka. Zdarza się, że zachowania rodzica w trakcie trwania małżeństwa lub po wszczęciu postępowania rozwodowego powodują, że kontakty są ukształtowane w inny sposób niż strony by chciały.

Sąd może ograniczyć kontakty z dzieckiem lub określić sposób, w jaki będą się one odbywać (np. w obecności kuratora), jeśli istnieją poważne przesłanki wskazujące na to, że kontakty z jednym z rodziców mogą być niekorzystne dla dziecka.

  1. Wpływ orzeczenia rozwodu z winy:

Choć orzeczenie o winie formalnie nie wpływa na kontakty z dziećmi, zachowanie rodzica uznanego za winnego może mieć pośredni wpływ. Na przykład, jeśli zachowanie jednego z rodziców (np. przemoc, uzależnienia) było powodem rozkładu małżeństwa i może wpływać na dobro dziecka, sąd może to uwzględnić przy ustalaniu kontaktów.

  1. Decyzje sądu:

Sąd może przyznać jednemu z rodziców pełną opiekę nad dzieckiem, ale zazwyczaj dąży do tego, aby dziecko miało kontakt z obojgiem rodziców, chyba że są poważne powody, aby tego unikać.

Sąd może ustalić harmonogram spotkań, który będzie najlepszy dla dziecka, biorąc pod uwagę wiek dziecka, jego potrzeby oraz zdolność rodziców do współpracy.

  1. Praktyczne kroki

Wniosek o ustalenie kontaktów:

W pozwie o rozwód można zawrzeć wnioski dotyczące ustalenia kontaktów z dziećmi. Powinny one być konkretne i szczegółowe, aby sąd mógł dokładnie określić, jak będą wyglądały kontakty po rozwodzie. Sąd może te ustalenia przenieść do wyroku rozwodowego, a może również zaniechać przeniesienia tych ustaleń do wyroku.

 

Porozumienie rodzicielskie:

Rodzice mogą sami zawrzeć porozumienie dotyczące opieki i kontaktów z dziećmi, które przedkłada się sądowi. Jeśli jest zgodne z dobrem dziecka, nie trzeba szczegółowo wpisywać kontaktów do wyroku rozwodowego.

 

Mediacja:

Mediacja może być pomocna w ustaleniu szczegółów dotyczących opieki i kontaktów, zwłaszcza gdy rodzice mają trudności w osiągnięciu porozumienia.

 

Zmiana ustaleń:

Jeśli sytuacja ulegnie zmianie, np. rodzic nie przestrzega ustalonych kontaktów lub dobro dziecka jest zagrożone, można wnieść do sądu wniosek o zmianę ustaleń dotyczących kontaktów lub też o ich ustalenie, jeśli dotychczas nie były ustalone.

 

Podsumowując, orzeczenie o winie jednego z małżonków w rozwodzie nie determinuje automatycznie ustaleń dotyczących kontaktów z dziećmi. Sąd zawsze kieruje się dobrem dziecka, a każdy przypadek jest rozpatrywany indywidualnie.

Aby zapewnić jak najlepsze warunki dla dziecka, warto skonsultować się z prawnikiem specjalizującym się w prawie rodzinnym. W razie pytań zapraszam do kontaktu pod nr tel. 512 354 038 lub mailowo: biuro@adwokatchorzow.pl