Rozwód z orzekaniem o winie

12 maja 2022 Prawo na co dzień

Rozwód z orzekaniem o winie
Jeśli konflikt w Twoim małżeństwie narasta i nie wiesz, jak uratować związek, być może rozważasz rozwód. Jedną z opcji jest rozwód z orzekaniem o winie. Ważne jest, aby poznać zarówno zalety, jak i wady takiego rozwiązania. Pamiętaj, że rozwód z orzekaniem o winie może być rozważony zarówno w przypadku, gdy jedna ze stron jest winna rozkładu pożycia małżeńskiego, jak i w przypadku, gdy winne są obie strony. Adwokat Chorzów może pomóc Ci zrozumieć złożoność tego procesu i doradzić, jakie rozwiązanie będzie najlepsze dla Ciebie. Czytaj dalej, aby dowiedzieć się więcej o rozwodzie z orzekaniem o winie.

Rozwód z orzekaniem o winie – za i przeciw
Jak każde inne rozwiązanie również rozwód z orzeczeniem o winie ma zarówno swoje wady jak i zalety. Warto tu również wspomnieć, że jeżeli obie strony nie złożą zgodnego żądania o nieorzekaniu o winie, to sąd w wyroku rozwodowym ma obowiązek orzec, czy i który małżonek ponosi winę.

Zalety rozwodu z orzekaniem o winie
– możliwość uzyskania alimentów dla małżonka niewinnego, tak aby przez rozwód poziom jego życia nie uległ obniżeniu,
– możliwość uzyskania korzystniejszego rozporządzenia w zakresie podziału majątku wspólnego na rzecz małżonka niewinnego (pod warunkiem wykazania w postępowaniu o podział majątku, że druga strona majątek trwoniła lub rażąco nie przyczyniała się do powstania majątku).

Wady rozwodu z orzekaniem o winie
– długotrwały czas postepowania (średnio procesy takie trwają 2-3 lata a niekiedy nawet dłużej)
– przysłowiowe „pranie brudów” – chcąc udowodnić winę jednego z małżonków wiąże się to z koniecznością przedstawiania dowodów, a często również powoływania świadków itd.,
– możliwe większe koszty procesu – opłata od pozwu rozwodowego jest wprawdzie stała niezależnie od tego czy składamy pozew z, czy bez orzekania o winie. Dodatkowe koszty mogą jednak generować np. opinie biegłych (jeśli takie będą potrzebne), zwrot świadkom kosztów dojazdu a także wyższe wynagrodzenie dla adwokata.

Podział majątku po rozwodzie z orzekaniem o winie
Co do zasady podział majątku przebiega tak samo, niezależnie od tego czy rozwód nastąpił bez orzekania czy z orzekaniem o winie. Oznacza to tyle, że małżonek winny rozkładu pożycia małżeńskiego ma takie same prawa do swojej części majątku jak małżonek niewinny. Najczęściej sąd orzeka w takich przypadkach, że małżonkowie mają równe udziały w majątku wspólnym i dokonuje podziału dóbr po połowie. Przy podziale majątku nie będzie miało znaczenia kto kogo zdradzał itd. Warto jednak zdawać sobie sprawę, że istnieją przesłanki, które mogą wpłynąć na orzeczenie o korzystniejszym podziale majątku dla małżonka niewinnego rozkładu pożycia. Takie sytuacje mają miejsce w przypadku, kiedy małżeństwo rozpadło się np. w wyniku trwonienia majątku przez jednego z małżonków (np. problemy z hazardem czy trwonienie pieniędzy na alkohol i używki kosztem rodziny). Na korzystniejszy podział majątku mogą wobec tego liczyć jedynie osoby, których małżeństwo rozpadło się z winy współmałżonka a ponadto przyczyną były kwestie finansowe. W każdym innym przypadku wina lub niewinność za rozpad pożycia małżeńskiego nie będzie miała znaczenia przy podziale majątku wspólnego.

Rozwód z orzekaniem o winie – jakie padną pytania?
Rozwód nie jest niczym przyjemnym i niestety musimy liczyć się z szeregiem pytań, które mogą pojawić się na rozprawie. W pierwszej kolejności, na każdej sprawie rozwodowej możemy spodziewać się pytań o to, czy małżonkowie na pewno nie widzą możliwości utrzymania swojego małżeństwa oraz czy nie zechcieliby skorzystać z usług mediatora sądowego. W przypadku rozwodu z orzekaniem o winie pytania, które się pojawią są zwykle dość szczegółowe i osobiste – warto być na to przygotowanym. Pytania, które mogą się pojawić dotyczą między innymi wzajemnych relacji jakie łączą/łączyły małżonków. Sąd może zapytać o to, jaki jest powód rozpadu małżeństwa i zaniku więzi (uczuciowej, fizycznej oraz ekonomicznej), o konflikty pojawiające się w rodzinie, o sposób wychowywania wspólnych dzieci (jeżeli takie są), o powody zdrady małżeńskiej oraz kiedy do niej doszło i jak wyglądały relacje małżonków przed i po tym wydarzeniu (jeśli to właśnie zdrada jest przyczyną rozpadu małżeństwa), itd.

Ile trwa rozwód z orzekaniem o winie?
Długotrwałość postępowania w przypadku rozwodu z orzeczeniem o winie to jedna z bardziej zniechęcających wad tego rozwiązania. Decydując się na taki sposób rozwodu musimy uzbroić się w cierpliwość ponieważ często takie sprawy ciągną się nawet kilka lat. Trudno mówić o jakimkolwiek przedziale czasowym ponieważ zawsze jest to kwestia indywidualnego przypadku. Jednak minimalny czas trwania takiego postępowania to przynajmniej 1,5 roku. Dzieje się tak ponieważ rozwód z orzekaniem o winie wymaga chociażby przesłuchiwania świadków, czasami powoływania biegłych itd. Zdarzają się sytuacje, kiedy ktoś nie stawia się na rozprawie i zostaje ona np. przełożona – takie incydenty wydłużają przebieg całego postępowania. Sąd musi ustalić powody rozpadu pożycia małżeńskiego dlatego długość postępowania zależy także od jakości i ilości dowodów jakie możemy przedstawić, i z którymi sąd musi się potem zapoznać. W związku z powyższym trudno określić z góry ile może potrwać rozwód z orzekaniem o winie jednak nigdy nie kończy się on na pierwszej rozprawie, co może mieć miejsce w przypadku rozwodu bez orzekania o winie.

Jak wygrać rozwód z orzekaniem o winie
Przede wszystkim chcąc wygrać rozwód z orzekaniem o winie należy zgromadzić mocny, niepodważalny materiał dowodowy, który będziemy mogli wykorzystać w sądzie. Udowodnienie winy współmałżonka (mimo, że jest ona dla nas oczywista) może w sądzie okazać się problematyczne. W zależności od powodów rozpadu małżeństwa zadbajmy więc koniecznie o odpowiednie dowody. W przypadku znęcania się warto zrobić obdukcję lekarską, hazard pomogą udowodnić chociażby rachunki z kasyn albo wyciągi z kont bankowych, jeśli w grę wchodzi zdrada – możemy skorzystać z usług detektywa, który pomoże nam zdobyć odpowiednie materiały itd. Decydując się na złożenie pozwu o rozwód z orzeczeniem o winie zadbajmy również o powołanie odpowiednich świadków i prawidłowe sformułowanie samego pozwu. Chcąc wygrać, przy tego typu sprawach konieczne jest również wynajęcie dobrego adwokata, który pomoże nam uporać się ze wszystkimi formalnościami oraz wykazać przed sądem winę naszego współmałżonka.

Rozwód z orzekaniem o winie – jak się bronić
Wiele osób decydując się na rozwód z orzekaniem o winie zastanawia się, jak się bronić w przypadku kiedy współmałżonek twierdzi coś innego. Przede wszystkim pamiętajmy o tym, że twierdzenia stron to nie to samo co dowody, które te twierdzenia popierają. Chcąc efektywnie bronić się w sądzie koniecznie wynajmijmy adwokata, który pomoże nam w osiągnięciu celu. Musimy dysponować również kontrargumentami oraz dowodami, które będą mogły podważyć twierdzenia strony przeciwnej. Przykładowo, pozwany odpowiadając na zarzut o zdradzie może przy pomocy odpowiednich dowodów (zdjęć, nagrań, zeznań świadków itd.) wykazać, że strona przeciwna dopuszczała się zdrad dużo wcześniej a dodatkowo np. trwoniła wspólny majątek. Małżonek pozwany ma więc możliwość bronienia się za pomocą kontrargumentów i dowodów, przy wyborze których doradzi adwokat. Ponadto pozwany dysponujący odpowiednim materiałem dowodowym może żądać orzeczenia obopólnej winy a nawet wyłącznej winy powoda. Pamiętajmy, że winy się nie stopniuje.

Czy warto brać rozwód z orzekaniem o winie
Rozwód z orzekaniem o winie jest dość trudną drogą. Są jednak sytuacje, w których warto złożyć tego typu pozew. W przypadku, gdy strony nie są w stanie dojść do porozumienia, jeśli chodzi o warunki rozwodu, a dodatkowo wchodzi w grę interes jednego z małżonków (np. gorsza sytuacja finansowa), to warto przemyśleć takie rozwiązanie małżeństwa. Alimenty, które może uzyskać małżonek niewinny rozkładu pożycia małżeńskiego to zdecydowanie główny powód popychający do złożenia pozwu o rozwód z orzeczeniem o winie. Czasem jest to chęć psychologicznego uznania winy innego małżonka. Dodatkowo takie rozwiązanie chroni małżonka niewinnego przed roszczeniami alimentacyjnymi tego drugiego, gdyby znalazł się on w niedostatku. Oczywiście kolejnym powodem przemawiającymi za rozwodem z orzeczeniem o winie, jest uzyskanie jakiegokolwiek poczucia sprawiedliwości przez stronę niewinną. Z uwagi na długotrwałe, drogie a często także stresujące postępowanie sądowe warto dobrze przemyśleć kwestię tego, w jaki sposób chcemy zakończyć nasze małżeństwo.

Pozew o rozwód z orzekaniem o winie
Sporządzając pozew o rozwód z orzeczeniem o winie należy przede wszystkim wskazać właściwy sąd, do którego owy pozew ma wpłynąć. Oprócz tego musimy również oznaczyć strony postępowania, a więc wskazać między innymi imię, nazwisko, PESEL oraz aktualny adres zamieszkania obojga małżonków. Kolejnym krokiem jest określenie żądania – czyli wskazać, że oczekujemy rozwodu z orzeczeniem o winie. Główna częścią pozwu o rozwód jest jego uzasadnienie. Musimy w nim uwzględnić datę i miejsce zawarcia związku małżeńskiego oraz jego przebieg. To właśnie w uzasadnieniu wykazujemy również dlaczego chcemy rozwodu i z jakich powodów ustały łączące małżonków więzi oraz dowodzimy, że nastąpił zupełny i trwały rozkład pożycia małżeńskiego. Do pozwu należy załączyć również między innymi: akt małżeństwa, akt urodzenia oraz dowód uiszczenia opłaty sadowej. Wbrew pozorom napisanie dobrego pozwu wcale nie jest takie proste dlatego przy jego tworzeniu warto skorzystać z pomocy specjalisty. Doświadczony adwokat z pewnością w fachowy sposób sporządzi odpowiedni pozew ze wszystkimi niezbędnymi elementami.

Gdzie się udać z wnioskiem o rozwód z orzekaniem o winie?
Gdy ostateczna decyzja już zapadła i jesteśmy pewni, że chcemy wnieść pozew o rozwód z orzeczeniem o winie kolejne pytanie jakie pojawia się a naszej drodze to: gdzie się udać z wnioskiem o rozwód z orzekaniem o winie? Otóż sądem właściwym do rozpoznawania spraw rozwodowych jest sąd okręgowy, w którego okręgu oboje małżonkowie mieli swoje ostatnie miejsce zamieszkania – pod warunkiem, że przynajmniej jedno z nich nadal ma w tym okręgu swoje miejsce zamieszkania albo przynajmniej pobytu. W przypadku braku takiej podstawy sądem właściwym do rozpoznania sprawy rozwodowej będzie sąd okręgowy właściwy ze względu na miejsce zamieszkania pozwanego. Brak również takiej podstawy powoduje, że właściwym sądem będzie sąd okręgowy miejsca zamieszkania powoda. Warto również wiedzieć o tym, że zmiana miejsca zamieszkania już po wniesieniu pozwu, nie zmienia właściwości sądu rozpatrującego naszą sprawę o rozwód.

Pozew o rozwód z orzekaniem o winie – wzór

miejscowość, data
właściwy sąd
Powód/ka:
Pozwany/a:
POZEW O ROZWÓD
Wnoszę o:
rozwiązanie małżeństwa stron zawartego (gdzie, kiedy) z winy pozwanego/ powoda/ obu stron.

Uzasadnienie:
powinno zawierać opis pożycia, ostatnie wspólne miejsce zamieszkania małżonków, przyczyny i stopień rozkładu pożycia, a także informacje dodatkowe np czy małżonkowie posiadają dzieci itd.
własnoręczny podpis
informacja o ewentualnych załącznikach