Pomoc prawna w związku z odpowiedzialnością karną za kradzież

28 września 2022 Prawo na co dzień

Pomoc prawna w związku z odpowiedzialnością karną za kradzież – Adwokat

 

Czym jest kradzież?

Kradzież to działanie polegające na zabraniu przedmiotu osobie, która jest jego właścicielem lub posiadaczem. Zabór musi być dokonany bez zgody właściciela przedmiotu, w przeciwnym wypadku nie może być zakwalifikowany jako kradzież. Należy również pamiętać, że instalowanie programów komputerowych bez posiadania odpowiedniej licencji również jest uważane za kradzież. Adwokat Chorzów może pomóc w zrozumieniu zawiłości prawnych związanych z kradzieżą.

 

Co grozi za kradzież?

Za kradzież grozi kara grzywny, ograniczenia wolności (prac społecznych) lub pozbawienia wolności do roku. Czasem za kradzież nie ma kary – jeśli jest popełniona na szkodę osoby najbliższej, to bez wniosku tej osoby nie można ścigać człowieka za kradzież.

 

Rola adwokata w sprawach karnych za kradzież

Adwokat może być obrońcą lub oskarżyciele w postępowaniu karnym. Jako obrońca adwokat dba o to, by w sytuacji niepewnej nie przypisać odpowiedzialności za dany czyn. W sytuacjach ewidentnego popełnienia danego przestępstwa, adwokat może negocjować mniejszą karę lub warunkowe umorzenie postępowania.
Jako oskarżyciel adwokat pełni rolę obrońcy interesów pokrzywdzonego. Adwokat od spraw kradzieży, kradzieży z włamaniem, kradzieży rozbójniczej dba o to, by pokrzywdzony odzyskał utraconą własność lub jej wartość, a sprawca poniósł karę.

 

Od jakiej kwoty kradzież jest wykroczeniem?

Do kwoty 500 zł kradzież jest wykroczeniem. Powyżej tej kwoty kradzież jest przestępstwem.

 

Czym jest kradzież z włamaniem?

Jest to kradzież poprzedzona przełamaniem zabezpieczenia. Jeśli ukradniemy komuś pieniądze z kieszeni, to jest to zwykła kradzież. Jeśli np. ukradniemy pieniądze z zaszyfrowanego sejfu, to jest to kradzież z włamaniem.

 

Czym jest kradzież z rozbojem?

Jest to kradzież podczas której używa się przemocy wobec pokrzywdzonego, grozi jej użyciem lub powoduje omdlenie, nieprzytomność.