Obrona w sprawach gróźb karalnych

27 września 2022 Prawo na co dzień

Obrona w sprawach gróźb karalnych

 

Czym są groźby karalne?

Groźby karalne to słowa, które są skierowane do drugiej osoby w celu zastraszenia i wzbudzenia lęku. Ważne jest, aby osoba, która słyszy takie groźby, miała poczucie, że mogą one zostać spełnione. Dlatego ważne jest, aby groźby te były rzeczywiście realne. Rzucenie w żartach “ja Cię kiedyś zabiję” nie jest groźbą karalną. W takiej sytuacji adwokat Chorzów może pomóc w obronie przed oskarżeniem o rzucanie groźb karalnych.

Jaka kara za groźby karalne?

Groźby karalne zagrożone są kara grzywny, ograniczenia wolności (prace społeczne) lub karą pozbawienia wolności. Najczęściej orzeka się karę grzywny.

Kiedy mamy do czynienia z groźbą karalną?

Groźba karalna ma miejsce, gdy jakaś osoba swoim gestem, słowem, czy pismem zagrozi nam czymś (np. Spowodowanie postępowania karnego, wyrządzenie krzywdy rodzinie, zabicie, ośmieszenie w oczach innych, rozpowszechnienie nieprawdziwych informacji). Drugim elementem jest, by osoba, której się grozi, bała się tej groźby, poczuła się realnie zagrożona. Kolejnym elementem jest obiektywne poczucie możliwości spełnienia groźby. Gdy np. Dziecko 7-letnie mówi dorosłemu mężczyźnie, że go zabije, to nie jest to groźba karalna. Ale gdy rosły mężczyzna powie to samo staruszkowi I np. Wykona w jego stronę jakiś gest, który może wskazywać na chęć realizacji zamiaru, to może to być już groźba karalna.

Groźba karalna – jak może być wyrażona?

Groźba karalna może być słowna, może być napisana, a może to być np. Gest.

Co nie jest groźbą karalną?

Groźbą karalną nie jest informowanie o możliwości odpowiedzialności karnej, czy informowanie o możliwości zawiadomienia o popełnionym przestępstwie. Groźbą nie jest również uprzedzenie o obiektywnych konsekwencjach nieprawidłowego zachowania.

Czym różni się groźba bezprawna od groźby karalnej

Groźbą bezprawną to pojęcie szersze od groźby karalnej. Groźbą bezprawną jest również groźba spowodowania postępowania karnego lub innego postępowania, w którym może zostać nałożona administracyjna kara pieniężna, jak również rozgłoszenia wiadomości uwłaczającej czci zagrożonego lub jego osoby najbliższej.

 

Adwokat od spraw karnych

Adwokat od spraw karnych zajmuje się pomocą zarówno oskarżonym, podejrzanym, skazanym, jak i ofiarom przemocy (zwanym w postępowaniu karnym pokrzywdzonymi lub świadkami, oskarżycielami prywatnymi, oskarzycielami posiłkowymi). Wielu sprawców przestępstw nie wie, że ma prawo nie odpowiadać na pytania policji, prokuratora, że ma prawo kłamać, domagać się udziału adwokata w czynności.