Kontakty z dzieckiem w obecności kuratora

7 listopada 2018 Prawo na co dzień

Sąd może orzec, że kontakty z dzieckiem będą odbywać się w obecności kuratora. Takie orzeczenie może mieć miejsce z uwagi na dobro dziecka, jeżeli rodzic np. stosuje niewychowawcze metody lub nie jest w stanie zapewnić właściwej opieki dziecku. W takiej sytuacji, wszelkie spotkania z dzieckiem odbywać się będą w obecności kuratora. Ponadto, każdy z rodziców, może wnioskować o obecność kuratora we wniosku o ustalenie kontaktów lub w trakcie postępowania. Orzekając o konieczności obecności kuratora podczas kontaktów, sąd określa również wynagrodzenie mu przysługujące.

Kontakty ojca z dzieckiem w wakacje

Po rozstaniu, życie zarówno rodziców, jak i dziecka zaczyna się komplikować. Nawet tak prozaiczne sprawy, jak wyjazdy dziecka z rodzicem na wakacje mogą rodzić konflikty. Dlatego niezbędne jest porozumienie rodziców lub odpowiednie orzeczenie Sądu. We wniosku o ustalenie kontaktów wskazane jest doprecyzowanie, jak mają wyglądać kontakty ojca z dzieckiem w wakacje letnie, czy zimowe. Warto wskazać, w które tygodnie lub miesiące (szczególnie jeżeli chodzi o lipiec lub sierpień) jedno z rodziców ma prawo do kontaktów z dzieckiem. Takie rozwiązanie pozwoli na wyjazd z dzieckiem na wakacje, jednocześnie bez konieczności umożliwienia kontaktów z dzieckiem drugiemu rodzicowi. W tak specjalnie wskazanych w orzeczeniu tygodniach czy miesiącach nie obowiązują podstawowe zasady. Jeżeli np. Sąd ustalił kontakty matki z dzieckiem co tydzień w środy od 15 do 19, ale jednocześnie wskazał, że ojciec ma prawo do kontaktów z dzieckiem przez pierwsze dwa tygodnie lipca, to w tym czasie może on wyjechać z dzieckiem na wakacje, nie będąc zobowiązanym do umożliwienia kontaktów matki z dzieckiem w środy przypadające na ten wyjazd.

Matka utrudnia kontakty ojca z dzieckiem

Możemy wyróżnić przede wszystkim dwie sytuacje, w których matka utrudnia kontakty ojca z dzieckiem. W pierwszej, brak jest orzeczenia lub ugody ustalającej kontakty ojca z dzieckiem. W drugiej – takie orzeczenie lub ugoda obowiązuje strony. Jeżeli mamy do czynienia z pierwszą sytuacją – najlepszym rozwiązaniem jest wszczęcie postępowania o uregulowanie kontaktów z dzieckiem lub zawarcie ugody przed mediatorem. W drugiej – z pomocą przychodzą przepisy kodeksu postępowania cywilnego, które umożliwiają zagrożenie przez sąd rodzicowi, który narusza obowiązki wynikające z orzeczenia lub ugody nakazaniem zapłaty określonej sumy pieniężnej na rzecz drugiego rodzica. W praktyce kwota ta wynosi najczęściej od 200 do 500 zł za każde naruszenie.