Kontakty z dzieckiem

31 października 2018 Prawo na co dzień

Kontakty z dzieckiem są niezwykle ważne dla utrzymania zdrowych relacji i pogłębiania z nimi więzi. Kontakty rodziców z dzieckiem to więc nie tylko prawo, ale i obowiązek rodziców – zgodnie z kodeksem rodzinnym i opiekuńczym. Kontakty dotyczą przede wszystkim spędzanie czasu z dzieckiem – czyli odwiedzin, spotkań, wspólnych wyjść oraz utrzymywania z nim kontaktu – także telefonicznego, listownego czy z użyciem środków służących do komunikacji elektronicznej, takich jak e-mail czy wiadomości np. na Facebooku czy WhatsAppie.

Władza rodzicielska i kontakty z dzieckiem

Niezwykle często pojęcie władzy rodzicielskiej, która jest i prawem i obowiązkiem rodzica mylone jest z brakiem możliwości utrzymywania kontaktów z dzieckiem. Władza rodzicielska zgodnie z przepisami prawa dotyczy wykonywania pieczy (opieki) na dzieckiem i jego majątkiem, a także jego wychowywania. Kontakty natomiast, jak wskazano już wyżej, dotyczą samych spotkań lub komunikacji. Możliwe są kontakty z dzieckiem, pomimo ograniczenia lub pozbawienia władzy rodzicielskiej. Nawet jeżeli władza rodzicielska nie zostanie przyznana (np. ojcu w wyniku ustalenia ojcostwa), nie wpływa to na możliwość utrzymywania kontaktów z dzieckiem.

Pozbawienie władzy rodzicielskiej a kontakty

Nawet pozbawienie władzy rodzicielskiej nie uniemożliwia więc utrzymywania kontaktów z dzieckiem. W tym zakresie wypowiedział się Sąd Najwyższy, który w jednym ze swoich wyroków wskazała, że „osobista styczność z dzieckiem nie jest atrybutem władzy rodzicielskiej i prawo do tego mają rodzice nawet wtedy, gdy władzy rodzicielskiej zostali pozbawieni”. Brak możliwości utrzymywania kontaktów i tzw. osobistej styczności z dzieckiem może zostać zakazane przez Sąd i tylko wyjątkowo – np. wtedy, gdy utrzymywanie takich kontaktów mogłoby wpływać demoralizująco na dziecko lub zagrażać jego bezpieczeństwu.