Kontakty ojca z dzieckiem

22 października 2018 Prawo na co dzień

Udział obojga rodziców w życiu dziecka jest niezwykle ważny dla jego zdrowego rozwoju
i utrzymywania relacji rodzinnych. Dlatego w razie rozstania rodziców, należy zadbać, aby dziecko miało kontakt zarówno z matką, jak i z ojcem. Ojciec dziecka, podobnie jak matka ma prawo i obowiązek osobistej styczności z dzieckiem – regularnego (a nie tylko od święta) spotykania się z nim, odwiedzania go, zabierania np. do teatru, kina czy zoo, kontaktowania się z nim – czyli uczestniczenia w jego życiu.

Jak ustalić kontakty ojca z dzieckiem

Kiedy rodzice się rozstają, dziecko najczęściej zostaje przy matce. Nie oznacza to jednak, że ojciec nie może spotykać się czy kontaktować się z dzieckiem. Ze względu na szczególny charakter spraw rodzinnych, rodzicom nieraz ciężko porozumieć się w kwestii ustalenia spotkań dziecka
z rodzicem, który z nim nie mieszka. Na samym początku, z pomocą może przyjść np. mediator
z doświadczeniem w sprawach rodzinnych. Jeżeli jednak ten sposób rozwiązania sporu nie przyniesie oczekiwanego rezultatu, pozostaje już tylko uregulowanie kontaktów na mocy orzeczenia sądu.

Pozew o kontakty z dzieckiem

Pojęcie pozwu często mylone jest z wnioskiem. Zarówno pozew, jak i wniosek inicjują wszczęcie postępowania, jednak w różnych ich rodzajach. Kiedy drogi polubownego załatwienia sporu pomiędzy rodzicami dziecka zawiodą, rodzic może skierować wniosek do sądu o ustalenie kontaktów z dzieckiem. Sprawy z tego zakresu rozpatruje sąd rejonowy, wydział rodzinny
i nieletnich. Wniosek, jak każde pismo procesowe musi spełniać wymogi formalne, które określa kodeks postępowania cywilnego. Ponadto, samo żądanie ustalenia kontaktów powinno być jak najbardziej precyzyjnie określone, tak aby skutecznie zabezpieczyć interesy zarówno rodziców, jak i dziecka. Opłata wynosi od wniosku wynosi 40 zł. We wniosku warto również zawrzeć wniosek o zabezpieczenie kontaktów na czas postępowania. Poza tym, szczegółowy wniosek o uregulowanie kontaktów można zawrzeć także w pozwie rozwodowym, kiedy związek rodziców był związkiem sformalizowanym – wówczas opłacie podlega jedynie pozew, bez konieczności uiszczania dodatkowych opłat od zawartych w nim wniosków. Sąd na mocy postanowień kodeksu rodzinnego i opiekuńczego w wyroku rozwodowym orzeka również o kontaktach. Zaniechać orzekania o kontaktach może jedynie na zgodny wniosek stron.