Kontakty ojca z dzieckiem w obecności matki

31 października 2018 Prawo na co dzień

Sąd w orzeczeniu regulującym kontakty rodziców z dzieckiem może ustalić, że kontakty jednego rodzica z dzieckiem będą mogły się odbywać wyłącznie w obecności drugiego. Kiedy jednak można spodziewać się takiego orzeczenia o kontaktach? Przede wszystkim, jeżeli dzieci są małe – chodzą do przedszkola, są silnie związane emocjonalnie z matką, a także wtedy, gdy są karmione jeszcze przez matkę. Kolejnym przykładem może być sytuacja w której jeden z rodziców po długim czasie postanawia nawiązać relacje z dzieckiem – w takim wypadku wysoce prawdopodobne jest, że sąd ureguluje kontakty np. ojca jedynie w obecności matki. W każdym przypadku będzie to jednak zależało od stanu faktycznego, i oczywiście dobra dziecka.

Kontakty ojca z dzieckiem po rozwodzie

Kiedy rodzice dziecka postanawiają się rozwieść, ich kontakty z dzieckiem najprawdopodobniej zostaną uregulowane w wyroku rozwiązującym małżeństwo przez rozwód. To, jak będą wyglądały kontakty ojca z dzieckiem po rozwodzie zależy również od tego, z kim dziecko zamieszka. Jeżeli sąd ustali miejsce pobytu dziecka przy matce, ojciec będzie musiał zadbać o odpowiednie sformułowanie wniosku o uregulowanie kontaktów. Im bardziej szczegółowo ustalone kontakty, tym mniejsze ryzyko występowania konfliktów w przyszłości. Warto zadbać, aby w wyroku rozwodowym zostały uregulowane kontakty bieżące, jak i świąteczne, tj. podczas wakacji, ferii zimowych, Świąt Bożego Narodzenia czy Wielkanocy. We wniosku o ustalenie warto zawrzeć nawet takie szczegóły jak godziny rozpoczęcia i zakończenia spotkania, a także to, kto dziecko na takie spotkanie przywiezie, a kto odwiezie.

Kontakty z dzieckiem – wniosek

Wniosek o uregulowanie kontaktów powinien spełniać wymogi formalne określone w kodeksie postępowania cywilnego. Wniosek należy skierować do sądu rejonowego, wydziału rodzinnego i nieletnich, który jest właściwy miejscowo ze względu na miejsca zamieszkania lub pobytu dziecka. Opłata od wniosku wynosi 40 zł. Warto rozważyć zawarcie również we wniosku o kontakty dodatkowo wniosku o zabezpieczenie kontaktów z dzieckiem na czas postępowania. Taki wniosek pozwoli zapewnić bezproblemowe utrzymywanie kontaktów z dzieckiem jeszcze przed końcowym orzeczeniem w sprawie.