Adwokat od spraw alimentacyjnych

7 stycznia 2024 Prawo na co dzień

Jakie są podstawy do starania się o alimenty?

W prawie polskim, aby otrzymać alimenty, muszą zostać spełnione dwie podstawowe przesłanki: brak środków finansowych do zaspokojenia uzasadnionych potrzeb oraz możliwości zarobkowe i majątkowe zobowiązanego umożliwiające wypłatę świadczenia. Dla alimentów na dziecko sytuacja jest prostsza, bo to na rodzicach ciąży automatycznie obowiązek utrzymywania dziecka aż do uzyskania samodzielności finansowej. Dodatkowo “zaspokojenie uzasadnionych potrzeb”  jest rozumiane jako życie na tym samym poziomie, co rodzice​​.

Jak przygotować się do sprawy o alimenty?

Kluczowe jest właściwe przygotowanie, w tym ocena skali roszczeń alimentacyjnych i wyliczenie potrzeb. Profesjonalna pomoc prawnika jest nieoceniona w takich sprawach, ponieważ adwokat zna realia orzekania i potrafi odpowiednio przedstawić wyliczenia sądowi oraz argumentację zgodną z orzecznictwem sądowym​​.

Alimenty na dziecko w przypadku przysposobienia

Obowiązek alimentacyjny istnieje zarówno pomiędzy rodzicami a ich biologicznymi dziećmi, jak i między rodzicami a dziećmi adoptowanymi. Obowiązek ten dotyczy również małżonków, zarówno w trakcie trwania małżeństwa, jak i po jego rozwiązaniu. W przypadku byłych małżonków, zakres obowiązku alimentacyjnego może zależeć od winy za rozkład pożycia małżeńskiego​​.

Kiedy alimenty mogą być uregulowane inaczej?

Wykonanie obowiązku alimentacyjnego względem dziecka może polegać na osobistych staraniach o utrzymanie lub wychowanie uprawnionego. W takich przypadkach drugi rodzic zobowiązany jest pokrywać czasem większą część finansowych kosztów utrzymania lub wychowania dziecka​​.

Skuteczna pomoc prawna w sprawach alimentacyjnych

Nasza kancelaria oferuje kompleksową pomoc w sprawach alimentacyjnych, obejmującą przygotowanie solidnego pozwu, zgromadzenie odpowiednich dowodów oraz reprezentację na sali sądowej. Nasz zespół prawników specjalizuje się w prawie rodzinnym i alimentacyjnym, zapewniając wsparcie na każdym etapie sprawy​​.

Czy alimenty mogą być uregulowane inaczej niż gotówką?

Tak, świadczenia alimentacyjne mogą być wypłacane również w innej formie niż pieniądze. Decyzje te mogą zależeć od specyfiki danej sprawy oraz możliwości zarówno zobowiązanego, jak i uprawnionego​​. Jednakże są to sytuacje rzadkie.