Co daje wina w rozwodzie

10 czerwca 2024 Prawo na co dzień

Orzekanie o winie w rozwodzie, czyli ustalenie, która ze stron ponosi odpowiedzialność za rozpad małżeństwa, może mieć istotne konsekwencje prawne i finansowe. W Polsce, gdzie takie orzeczenia są możliwe, wina w rozwodzie może wpłynąć na kilka kluczowych aspektów:

 

  1. Alimenty na rzecz byłego małżonka:

Jeśli sąd orzeknie wyłączną winę jednego z małżonków, niewinny małżonek może żądać alimentów od winnego, nawet jeśli nie jest w niedostatku. Alimenty te mogą być przyznane na czas nieokreślony.

W przypadku orzeczenia winy obustronnej lub braku orzeczenia o winie, alimenty mogą być przyznane tylko wtedy, gdy małżonek domagający się alimentów znajduje się w niedostatku, a obowiązek alimentacyjny często trwa przez ograniczony czas.

  1. Opieka nad dziećmi:

Orzeczenie o winie może mieć wpływ na decyzje dotyczące opieki nad dziećmi. Sąd może wziąć pod uwagę zachowanie małżonka uznanego za winnego przy ustalaniu opieki nad dziećmi, szczególnie jeśli to zachowanie ma negatywny wpływ na dzieci.

  1. Podział majątku:

Wyjątkowo złe z punktu widzenia fiskalnego rodziny zachowanie małżonka może odnieść skutek w postaci ustalenia nierównych udziałów w majątku. Nie jest jednak regułą, że małżonek niewinny dostaje większy majątek.

  1. Koszty procesu:

Małżonek uznany za winnego może być zobowiązany do pokrycia kosztów sądowych obu stron.

  1. Status społeczny i emocjonalny:

Orzeczenie o winie może mieć również znaczenie dla satysfakcji emocjonalnej oraz społecznego postrzegania obu stron. Często osoby niesłusznie oskarżone o winę mogą odczuwać potrzebę oczyszczenia swojego imienia i tego, by sąd uznał, że to drugi małżonek jest winny.

 

Decyzja o dążeniu do orzeczenia winy w rozwodzie powinna być dobrze przemyślana, ponieważ może prowadzić do przedłużenia i skomplikowania procesu rozwodowego. Warto zasięgnąć porady prawnej, aby zrozumieć pełne konsekwencje takiego kroku i ocenić, czy jest to właściwa droga w danym przypadku.

 

W razie pytań zapraszam do kontaktu pod nr tel. 512 354 038 lub mailowo: biuro@adwokatchorzow.pl